Variant tabulky

Používá se, když stejná buňka potřebuje pomoci několik produktů (= několik řádků zdroje dat), vyhnout se vizuální nadbytečnosti nebo získat prostor

Copyright © 2017-2018 inDiscus sas - Všechna práva vyhrazena - prodalist® je registrovaná ochranná známka v mnoha zemích