główne koncepcje

Katalog jest otrzymywany przez zmieszanie:

  • siatki wraz z danymi produktów & kategorie (opcjonalny)

Jest to zazwyczaj plik programu MS Excel, Chociaż oprogramowanie oferuje wiele innych sposobów. Każdy rząd przedstawia urządzenie i / lub kategorię. specyfikacje produktu są sklasyfikowane w każdej kolumnie. Katalog jest określone w każdym projekcie przez decydowanie, który kolumna powinna być wkładane i w którym.

  • kino odpowiadającej produktu i / lub kategorii

Zdjęcia są sklepy w różnych „szczelin”, które czynią je dostępnymi przez cały oprogramowania. Te szczeliny są rodzaje powiązań, wskazując zarówno do katalogów wewnątrz lub na zewnątrz projektu.

Wskazówka: pamiętać, że zdjęcia są opcjonalne, jeśli katalog jest raczej rodzajem listy

"Dane Wiążący jest ważna operacja składania powiązanie między kolumnami MS Excel (właściwości produktu) & nazwy pól (dawny.: „<T1>”) które mogą być wstawione w szablonie.

Szablony Następnie dodaje się w dowolnej części (dawny.: Pierwsza strona) lub podrozdziały (dawny. Nuta) katalogu. Te szablony mogą być zarówno zdjęcia, PDF lub plików MW słowne, łatwo edytowalny z wspólny przybory

Tags:, , ,

Copyright © 2017-2018 sas inDiscus - Wszelkie prawa zastrzeżone - prodalist® jest zarejestrowanym znakiem towarowym w wielu krajach