Homer, proszę przeproś

Maybe you’ve seen our advertisement this week on Facebook, może nie, dlatego dzielimy je tutaj.

We hereby ask Homer to apologize for mistreating its cute smile:

Homer Katalog prodalist

Zapraszam do dzielenia się, Naprzód (…) fakultatywnie

Copyright © 2017-2018 sas inDiscus - Wszelkie prawa zastrzeżone - prodalist® jest zarejestrowanym znakiem towarowym w wielu krajach