Spis treści (TOC)

Podobnie jak wszystkie sekcje katalog, Spis treści jest opcjonalny. To proste włączyć / wyłączyć za pomocą przełącznika głównego górny blisko sekcji tytule

stoły Variant

Używane, gdy sama komórka potrzebuje pomocy kilku produktów (= kilka linii danych źródłowych), aby uniknąć zwolnień lub przestrzeni wizualnej zysk

Copyright © 2017-2018 sas inDiscus - Wszelkie prawa zastrzeżone - prodalist® jest zarejestrowanym znakiem towarowym w wielu krajach