Oba boki druk

Oba boki lub drukowania recto / verso

Tip1: chociaż możliwe inaczej, podwójne burty druku powinny być stosowane w tylko drukowany katalog (Nie tak miły wersji elektronicznej)

Tip2: Przed włączeniem tej zaawansowanej opcji, należy omówić z wami pro-drukarki. Niektóre dokumenty nie są potrzebne, że albo inaczej (dawny.: katalogi ze stron ma być oderwany), albo może mieć inne rozwiązania, aby osiągnąć podobny.

Osiąga się to przez kontrola “Obie strony” w “Opcje” menu. ta wola:

  • naprzemiennie paginacja Lewo prawo, tak, że numeracja strona -jeżeli dowolny- jest zawsze po stronie zewnętrznej
  • dodaje margines przemienne do wszystkich treści strony
  • dodaje margines przełączeniu na Nuty & Uwagi do dołu

Uwaga: w celu utrzymania go wyśrodkowany & podobna do jednej strony na drugą, Nie dodaje margines do nagłówka & stopka

drukowanie po obu stronach

Tags:

Copyright © 2017-2018 sas inDiscus - Wszelkie prawa zastrzeżone - prodalist® jest zarejestrowanym znakiem towarowym w wielu krajach